Angkor Wat – zajímavosti, dovolená, jak navštívit, co vědět

Asie
angkor-wat

Angkor v Kambodže je jedna z nejvýznamnějších kulturních památek a archeologických lokalit jihovýchodní Asie. Býval domovem vyspělé civilizace a kultury Khmerů. Starobylý khmerský chrám Angkor Wat patřil k největším a nejkrásnějším chrámům světa. Jak starý je Angkor? Angkor Wat nebo Angkor Vat? Kde je Angkor Wat? Co je dobré vědět při návštěvě Angkoru v Kambodže?

V oblasti Angkoru leželo v období 9. 15. století hlavní sídlo Khmerské říše, která se ve svém největším rozkvětu rozpínala na území dnešní Kambodže a části Laosu, Thajska a Vietnamu. Z období Khmerů se v oblasti Angkoru zachovalo velké množství chrámů a dalších památek.

Výhodné cestovní pojištění by mělo být součástí každé dovolené.

Vypočítat nejlevnější cestovní pojištění >

Unikátní množství chrámů a svatyň na poměrně malém prostoru nemá ve světě obdoby. Podobná je snad jen lokalita Bagan v Barmě. Angkor je od roku 1992 zapsán na seznamu památek UNESCO.

Co znamená Angkor?

Název Angkor je odvozen ze sanskrtského výrazu „nagara“, který znamená „město“. Dnes se pojmem Angkor označuje především hlavní památková lokalita v Kambodži. Angkor může být chápán také jako synonymum pro slavnou Khmerskou říši, jejíž centrum leželo právě v Angkoru.

angkor-vat-1601043
Na státní vlajce Kambodži je vyobrazena bílá silueta chrámu Angkor Wat. Chrám je jednou z největších dominant Kambodži a jeho motiv má symbolizovat khmerskou dynastii pocházející ze 12. století.

Angkor Wat je konkrétní chrámový komplex v Angkoru, který byl významným duchovním centrem Khmerské říše v průběhu 12. století. V neposlední řadě je Angkor také značka kambodžského piva.

Chrám Angkor Vat nebo Angkor Wat?

Termín Vat nebo Wat znamená specifický druh kláštera či chrámu v Thajsku, Kambodži a Laosu. Thajsky se wat/vat píše takto: วัด. V angličtině se běžně používá přepis wat zatímco v češtině i jiných jazycích se lze setkat i s transkripcí s jednoduchým v.

Cesta do Kambodže se neobejde bez vhodného cestovního pojištění. Nejlepší srovnávač cen lze najít na 123ruceni.cz.

Kde je Angkor Wat?

Angkor leží v provincii Siem Reap v severozápadní části Kambodže nedaleko jezera Tonle Sap. Oblast hlavního památkového centra Angkoru zabírá plochu 24 x 8 km, další angkorské památky se nacházejí dohromady na 3 000 km2. Samotný chrámový komplex Angkor Wat se nachází v jižní části hlavní památkové lokality Angkoru.

angkor-4793315
Angkor Wat je jednou z nejdůležitějších kulturních památek jihovýchodní Asie. Nachází se na severozápadu Kambodže.

Chrámové komplexy chráněné UNESCEM jsou rozmístěny ve 3 lokalitách – ústřední komplex Angkor Watu a Angkor Thomu a menší areály Roluos a Banteay Srei.

Historie Angkoru

Angkorská říše trvala 9. 15. století, v době svého rozkvětu zasahovala až na území Barmy a Číny. K nejslavnějším panovníkům patří Súrjavarman II, který se proslavil jako úspěšný válečník v bojích s vietnamskými Čamy, a především jako stavitel Angkor Watu.

Vůbec nejslavnějším panovníkem říše a posledním z velkých králů byl Džajavarman VII, který nechal vybudovat nové hlavní město Angkor Tom s chrámem Bayon. Tento komplex ovlivněný buddhismem je mnohými považován za nejzajímavější angkorskou památku.

chram-angkor-wat-5846023
Angkor Wat i další chrámy Angkoru jsou vrcholnou ukázkou khmerské architekrtury a umění.

Definitivní konec angkorské říše nastal v 15. století, kdy se khmerští králové přestěhovali do oblasti blíže Phnom Penhu, dnes hlavnímu městu Kambodži. Důvodem byl sílící tlak Thajců. Z prosperující říše s propracovaným zemědělským systémem se stávala slábnoucí zemí životně závislou na zámořském obchodu.

Angkor – znovuobjevení chrámů

Po opuštění Angkoru chrámy chátraly a zarůstaly džunglí a zůstaly zapomenuty až do konce 19. století. Renesance se dočkaly až v roce 1860, kdy je náhodou objevil francouzský botanik Henri Mouhot. Přírodovědec pořídil skicy a ve své knize Cesta kolem světa popsal doklady Angkoru a tím obrátil pozornost západu ke khmerské civilizaci.

Angor se za krátkou dobu stal senzací. Do Kambodže začali ve velkém cestovat francouzské archeologické výpravy a brzy i první turisté. Začala tak éra objevování, odkrývání a bohužel i vykrádání. Francouzi mají zásluhy na prvním restaurování angkorských památek.

chram-angkor-8341759
Khmerská říše byla původně hinduistická, koncem 12. století se přiklonila k Buddhismu. Angkor byl domovem tisíců mnichů.

Turistika, výzkumy i restaurování však byly na dlouhou dobu přerušeny vlivem dramatických událostí před i po vietnamské válce. Především krutovláda Rudých Khmerů v 70. letech 20. století neměla s památkami slitování a řada chrámů byla ničena.

Restaurační práce v oblasti Angkoru znovu začaly až na konci 20. století. Od roku 1992 je Angkor na seznamu památek světového dědictví UNESCO. V letech byl považován 1992 – 2004 za ohroženou památku. Renovaci památek financují především západní neziskové organizace. Kambodžská vláda se na tom příliš nepodílí, přestože za vstup do areálu vybírá vysoké vstupné.

Současný Angkor – turistická atrakce Kambodže

V dnešní době do Angkoru proudí až 2 miliony návštěvníků ročně. Díky přílivu turistů se provincii Siem Reap daří více než jiným částem Kambodže. Hotely a hostely jsou plné a stejně tak centrum města Siem Reap, které žije do pozdních nočních hodin.

angkor-chram-2887512
Východ slunce nad chrámem Angkor Wat přitahuje denně tisíce turistů.

Turismus je tak nejdůležitější oficiální i neoficiální příjem Kambodžanů v této části země. Místním pomáhá i černý obchod s turisty přežít v jedné z nejchudších zemí světa. Mezi chrámy se pohybují stovky prodejců všeho možného od ananasů přes hedvábné šátky po dřevěné repliky Angkor Watu. Nezřídka prodávají suvenýry i malé děti. Každý druhý nabízí taxi služby a provedení památkami.

Turismus má na památky Angkoru i neblahý vliv. Návštěvníkům je prozatím povolen vstup do téměř všech míst v desítkách angkorských chrámů, takže pískovec sakrálních staveb pomalu degraduje. O to víc trpí zdobné reliéfy a vlysy, které nejsou před turisty ničím chráněny. Uzavřené jsou pouze objekty procházející rekonstrukcí.

chram-angkor-vatjpg-8778011
Díky přílivu turistů je v oblasti Angkoru mnohem více pracovních příležitostí než v jiných částech Kambodže.

Ač jsou v Angkoru denně tisíce návštěvníků, pořád se mezi památkami dá rozumně pohybovat. Zvlášť když se návštěvník vypraví do menších a méně známých chrámů, může si užít i chvilku samoty a pořídit fotky bez davů jiných turistů.

Jen málo památek na světě vítá takové množství turistů jako Angkor v Kambodže. Extrémně navštěvovaný je například indický Tádž Mahál, chrám Hagia Sofia v Istanbulu, pyramida Louvre a v neposlední řadě pyramidy v Gíze v Egyptě. Nejstarší město světa Konya v Turecku je navštěvované o poznání méně.

Z přírodních zajímavostí patří k velmi navštěvovaným místům například sopka El Teide na ostrově Tenerife.

Nejznámější chrámy Angkoru

Vůbec nejznámější památkou celé lokality je chrámový komplex Angkor Wat. Ten však rozhodně není jediný. Na celé ploše Angkoru se vyskytuje více než 1 000 památek, od jednoduše navršených kamenů a cihel až po rozlehlé majestátní chrámy. 

Každý slavný panovník, za jehož vlády starobylá Khmerská říše vzkvétala, měl ve zvyku postavit svůj vlastní chrám. Památky Angkoru tak dnes představují nejkomplexnější a největší ukázku khmerské architektury od 9. po 15. století.

Chrám Angkor Wat

Chrám vybudovaný panovníkem Súrjavarmanem II. v 1. polovině 12. století je jednoznačně největší, nejslavnější a nejlépe zachovanou stavbou v areálu Angkoru. Silueta chrámu Angkor Wat dnes zdobí i kambodžskou státní vlajku. Jedná se o jeden z největších chrámových komplexů světa.

kde-je-angkor-wat-5521691
Hlavní část Angkor Watu symbolizuje posvátnou horu Méru, sídlo hinduistických bohů.

Celková plocha Angkor Watu se zabírá kolem 200 hektarů. Chrám obepínají dlouhé kamenné zdi a 200 m široké vodní příkopy ve tvaru obdélníku. Budování chrámu trvalo téměř 40 let, prakticky celou dobu vlády panovníka Súrjavarmana II. Chrám byl dokončen až po jeho smrti.

Chrámový komplex zpodobňuje hinduistickou představu o světě a vesmíru. Hlavní centrální svatyně s pěti věžemi symbolizuje mytickou horu Méru, která byla dle hinduistů sídlem bohů. Angkor Wat je na rozdíl od jiných chrámů oblasti orientován na západ.

Ze západu vede k Angkor Watu 300 m dlouhá písková přístupová cesta lemovaná hadími balustrádami. Její perspektiva výrazně podtrhuje monumentálnost celé stavby. Cesta je končí bohatě zdobeným vstupním pavilonem.

Ústřední chrám má tři široké stupně a nápadně připomíná pyramidu. Každý stupeň lemují galerie s věžemi v rozích a vstupními pavilony uprostřed každé strany. Mezi galeriemi jsou dvě křížová nádvoří, která ústí do krytých stupňovitých schodišť. Vnitřní svatyně má vzhledem k celkové rozlehlosti stavby jen miniaturní plošné rozměry, a to pouze 4,6 x 4,7 m. Stejně jako u jiných khmerských staveb je podstatná stavba jako celek, nikoli jen vnitřní prostor.

angkor-kambodza-8855367
Častým motivem pískovcových reliéfů jsou božské tanečnice Apsary.

Celý komplex zdobí jemné pískovcové reliéfy, zobrazující především výjevy spojené s hinduistickým bohem Višnu. Mnohé jsou vysoké dva metry a zdobí zdi nádherné galerie s balustrádou, která obepíná celý obvod. 

Chrám Bayon

Buddhistický chrám Bayon vybudoval panovník Džajavarman VII. na konci 12. století. Spolu s Angor Watem a Ta Phromem tvoří trojici nejatraktivnějších angorských památek.

Netradiční chrám je plný obrovských usměvavých tváří buddhistické postavy bódhisatvy Avalokitéšvary, které shlížejí z mohutných pískovcových věží. Údajně bylo v celém Bayonu 49 věží, z nichž každou zdobila ze čtyř stran laskavá tvář. Některé zdroje tvrdí, že předlohou pro tváře Bayonu stál sám panovník Džajavarman VII.

kambodza-angkor-7545917
Obří laskavé tváře Avalokitéšvary shlížely původně z 49 pískovcových věží chrámu Bayon.

Další perličkou Bayonu jsou pozoruhodné reliéfy na zdech dlouhých 1 200 metrů. Jednotlivé vyobrazení ukazují prvky všedního života, historické události představující bitvy mezi Khmérskou řísí a Chamským královstvím i mytologické a náboženské prvky.

Na sloupech lze spatřit nebeské tanečnice Apsary, typický prvek khmerské architektury.

Chrám Ta Phrom

Stavba chrámu Ta Phrom začala v 2. polovině 12. století a dokončil ji Džajavarman VII. začátkem 13. století. Ta Phrom je poslední z velkolepých staveb Angkoru. Původně sloužil jako buddhistický klášter a škola.

O Ta Phromu se dochovaly mimořádně podrobné informace. Tento chrám Angkoru měl původně 39 věží, žilo v něm na 2700 mnichů a velké množství noviců, 600 chrámových tanečnic a tisíce sloužících. K Ta Phromu přináleželo přes 3 000 vesnic.

angkor-7150549
Ta Phrom je angkorský chrám s neopakovatelnou atmosférou. Starobylou stavbou prorůstají stromoví velikáni.

Chrám Ta Phrom je pravděpodobně nejznámější z angorských památek hned po Angkor Watu. Pochází odtud největší množství atraktivních fotografií. Ta Phrom byl totiž jako jediný z místních chrámů úmyslně ponechán zarostlý vegetací.

Angkor – důležité informace

Pro návštěvu Angkoru v Kambodži je třeba turistická víza. Přímo do Siem Reapu lze přicestovat letecky, nejčastěji zde létají společnosti se sousedního Thajska a Vietnamu. Častá je také autobusová doprava mezi Bangkokem a Siem Reapem.

Do areálu Angkoru se platí vstupné. Existují tato varianty vstupenek:

  • 1denní vstupenka – 37 USD
  • 3denní vstupenka – 62 USD
  • 7denní vstupenka – 72 USD

Nejlepší ubytování v blízkosti chrámů Angkoru nabízí město Siem Reap. Výběr je obrovský od nejlevnějších hostelů po luxusní hotely. Jako jinde ve světě i zde funguje při rezervaci bydlení portál booking.com a služba Airbnb.

Stejně tak restaurace jsou zde na každém rohu. Kromě chutné kuchyně jihovýchodní Asie lze sehnat i indickou kuchyni, arabské recepty, čínská jídla, a také oblíbené japonské jídlo. V Kambodži se pěstuje káva, šálek ranní kávy se obvykle popíjí s ledem a kondenzovaným mlékem.

wat-angkor-1229267
V Siem Reap je bezpočet skvělých restaurací a jídelen. Tradiční kambodžský pokrm z ryby a kokosového mléka se nazývá Amok.

Areál památek je příliš velký na procházení pěšky. Fyzicky zdatnější se v Siem Reapu mohou půjčit kolo a mezi chrámy se přepravovat vlastními silami. Využít lze také motorové rikšy s řidičem, který mnohdy nabízí i průvodcovské služby. Pro skupiny jsou vhodné turistické minibusy.

Co navštívitDovolenáZajímavosti